Geschiedenis

Het Haarlems Accordeonorkest (voormalig Accordeonorkest Esmeralda) werd 15 januari 1959 opgericht door Hans van den Bogaard en de toenmalige dirigent Adriaan Oort. Het orkest ontpopte zich direct als een eenheid. De dirigent Adriaan Oort verstond behalve het muziekaal leiden van het orkest ook de kunst van het organiseren van evenementen. Zo werd direct in het oprichtingsjaar contact gelegd met het Heinz-Orchester uit het Zwitserse Zürich en kwam er een uitwisseling tot stand (1959-1960). In 1964 volgde nog een uitwisseling met het accordeonorkest "Wupperspatzen" uit het Duitse Wuppertal. Later werd er ook een concert gegeven in Parijs. Nationaal stond het Haarlems Accordeonorkest onder Adriaan Oort goed bekend, er werden jaarlijks concerten gegeven en ook de concoursen van de toenmalige Nederlandse Accordeon Bond werden aangedaan.

Het dirigentschap van Adriaan Oort duurde een kleine tien jaar (tot 1967), waarna hij werd opgevolgd door Louw Boellaard (1967-1980). Deze vakman pur sang, die helaas begin 1997 overleden is, leidde het orkest tot grote hoogte. Het Haarlems Accordeonorkest legde gedurende zijn leiding één maal beslag op de wisselbeker van de Nederlandse Accordeon Bond voor het hoogste aantal punten op een bondsconcours in een jaar (1970). Louw Boellaard was bevriend met de accordeonpioniers Rudolf Würthner en Herman Schitterhelm, die beiden een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de accordeonmuziek leverden. De 70-er jaren kenden vele hoogtepunten: het orkest maakte diverse opnames bij de radio (NCRV) en tijdens het 12,5-jarig jubileum werd het hoog gekwalificeerde Hohner orkest o.l.v. Rudolf Würthner naar Haarlem gehaald om een concert te geven.

In 1973 nam het Haarlems Accordeonorkest deel aan het Muziekfestival in Bonn. De Nederlandse accordeonist Harry Mooten verzorgde tijdens enkele jaarconcerten een gastoptreden. Adriaan Oort en Louw Boellaard werden bij hun afscheid benoemd tot eredirigent van Esmeralda. In 1981 nam Jac Willems, die zijn sporen in de dirigentenopleiding heeft verdiend, de leiding van het orkest over. Onder zijn leiding voerde het Haarlems Accordeonorkest een voor die tijd gedurfd repertoire uit, met als hoogtepunt het jubileumconcert ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. (Partita Piccola, J. Feld) Bij dit concert gaven ook de oud-dirigenten Adriaan Oost en Louw Boellaard acte de présence door het orkest te leiden bij een tweetal werken uit "hun tijd".

Na dit jubileum namen een aantal leden afscheid van het orkest, hetgeen resulteerde in een reorganisatie van het orkest. Tom Wilmer was intussen Jac Willems opgevolgd als dirigent in 1985 en begon aan een nieuwe opbouwperiode die in 1989 werd voortgezet door de eerste vrouwelijke dirigent van het Haarlems Accordeonorkest : Jorina Dekker. Jorina heeft zich gedurende circa 10 jaar ontpopt als een vakvrouw die de sfeer binnen het orkest uitstekend aanvoelde.

Na een zorgvuldige selectieperiode werd in 1998 Evert van Amsterdam aangetrokken als de nieuwe dirigent. Het Haarlems Accordeonorkest heeft onder zijn leiding de afgelopen jaren succesvol met verschillende koren en orkesten concerten gegeven. Bij ieder jaarconcert werd een tweede orkest uitgenodigd, zo werd er samengewerkt met: het Dubbel Blaaskwintet van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, het koor New Spirit, het Promenade Orkest uit Haarlem, het Haarlems Clarinet Choir, Accordeonorkest Forzando uit Amsterdam, het Spaarndams Koor, het gospelkoor To the Point, het Swingkoor Stardust en de twee accordeonorkesten van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland: Air and Tune en de Kennemer Accordeongroep. Door de samenwerking met andere orkesten is "het accordeon" onder de aandacht van een nog breder publiek gebracht.

Op dit moment bestaat accordeonorkest het Haarlems Accordeonorkest uit 27 leden: 23 accordeonisten, 1 bassist, een pianist en een slagwerker. De sinds enkele jaren bestaande relatie met het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland heeft voor nieuwe impulsen en leden gezorgd, waardoor het een groot en bijzonder orkest is geworden.

Verdere muzikale hoogtepunten van het orkest waren de presentatie van de eerste CD in 2003: "Impressies", het Jumelageconcert met het Osnabrücker Accordeonorkest in 2004, het Nationaal Concours 2005 te Goor (waarbij promotie naar de Ere-divisie en de wisselbeker behaald werden). In 2007 en 2013 werd deelgenomen aan het Internationaal Muziekconcours te Innsbruck. In 2007 kwam het orkest uit in de "Oberstufe" (Divertimento van F. Dobler) en behaalde met 35,3 punten het predikaat: "ausgezeignet". In 2013 werd deelgenomen in de Hochstufe. Hier werden de werken Sinfonietta Dramatica en Balkan Impressionen ten gehore gebracht. Er werd een totaal van 33.3 punten behaald. In 2011 werd tweemaal opgetreden tijdens het REL-festival in Lelystad en werd hier de publieksprijs behaald.